Etter råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen bestemt at 16- og 17-åringer skal få tilbud om koronavaksine.
Få i denne alderen blir alvorlig syke av koronaviruset, men vaksinen reduserer smittespredningen i samfunnet. 

 

 

 

 

 

Skolevalget er i regi av NSD og Utdanningsdirektoratet.

 

Testing skal nå erstatte smittekarantene. Dette gjelder personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. Det opereres med to kategorier, smittetilfelle og utbrudd. Det sistnevnte er når antall smitte og nærkontakter når en viss størrelse. Smittevernkontorene er de som avgjør dette i samarbeid med skolen. 

Her er en oversikt over oppstartstidspunkt for de ulike utdanningsprogrammene. 

Kl. 08.30: 

Vg1 SSR (Salg, service og reiseliv)

Vg2 Salg og reiseliv

Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

 

Kl. 09.15: 

Vg1 FBIE (Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign)

Vg1 HDP (Håndverk, design og produktutvikling

Vg2 Blomsterdekoratør

Vg2 Frisør

Vg2 Søm og tekstilhåndverk

Vg3 Kjole- og draktsyerfaget

 

Kl. 10.00:

Vg1 TIF (Teknologi- og industrifag)

Vg2 Industriteknologi

 

Kl. 10.45 

Vg1 BA (Bygg- og anleggsteknikk)

Vg2 Tømrer

Vg2 Betong og mur

Vg2 Overflateteknikk

Vg2 Treteknikk

 

Kl. 11.30: 

Vg1 EL (Elektro og datateknologi)

Vg2 Automatisering

Vg2 Elenergi og ekom

Vg2 Kulde-, og varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

Vg3 Automatiseringsfaget

 

Kl. 12.15: 

Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse

 

Når det gjelder oppstart for de andre tilbudene knyttet til minoritetsspråklige (Kombinasjonsklassene og innføring), våre tilrettelagte tilbud på Sjøhuset og voksenopplæring, informerer vi på direkte og på hjemmesiden.

Elever som går VG1 første gang i offentlige videregående skole i Rogaland og har ungdomsrett, kan benytte ordningen én gang fram til fristen 30. november.

Søknaden for elever og lærlinger med ungdomsrett er nå åpen. Mange elever må likevel vente til Vigo-opptaket er klart i juli.

Tirsdag 25. mai skal skolen over på gult nivå!

Det betyr at alle elever skal møte til undervisning som normalt og følge tiltak på gult nivå. Minner om at informasjon kan endre seg raskt.

Hovedtrekk av smitteverntiltak på gult nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Avstandsregelen om minst en meter gjelder ikke i klasserommene, men i alle pauser, også til og fra skolen. Avstandskravet gjelder uavhengig av kohort og hvor nære man er medelever på fritiden.

Vis hensyn og ta ansvar! 

 

 

 

Til toppen