Videregående skole

Vær den du er - bli hva du vil!

Vi har godt læringsmiljø og blant landets beste opplæring. Husk søknadsfristen 2. mars. Vi gleder oss til å ta imot deg.

Våre utdanningsprogram 

Søk skoleplass - vigo.no

Aktuelt

Til toppen