Skoleruten

Skoleruten 2022/23

Skoleruten 2022/23
Elever Måned Antall skoledager
1. skoledag for elevene er onsdag 17. august August 11
ingen fridager September 22
Høstferie: uke 41 (10. - 14. oktober) Oktober 16
Planleggingsdag: tirsdag 15. november November 21
Juleferie: siste skoledag før jul er torsdag 22. desember Desember 16
Første skoledag etter nyttår er mandag 2. januar. Planleggingsdag: onsdag 25. januar Januar 21
Planleggingsdag: onsdag 15. februar Februar 17
Vinterferie: uke 9 (27. februar - 3. mars) Mars 20
Påskeferie: (3. april - 10. april) April 14
Fridager i mai: Mandag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai, fredag 19. mai og mandag 29 mai Mai 18
Siste skoledag er tirsdag 20. juni Juni 14
Sum antall skoledager 190

Skoleruten 2023/24

Skoleruten 2023/24
Elever Måned Antall skoledager
1. skoledag for elevene er onsdag 16. august 2023 August 12
Ingen fridager September 21
Høstferie: uke 41 (9. - 13. oktober) Oktober 17
Planleggingsdag: tirsdag 14. november November 21
Juleferie: siste skoledag før jul er torsdag 21. desember Desember 15
Første skoledag etter nyttår er tirsdag 2. januar. Planleggingsdag: torsdag 25. januar Januar 22
Planleggingsdag: torsdag 15. februar. Vinterferie: uke 9 (26. februar - 1. mars) Februar 16
Vinterferie: uke 9 (26. februar - 1. mars) Påskeferie: uke 13 (25. mars - 1. april) Mars 15
Påskeferie: uke 13 (25. mars - 1. april). Planleggingsdager: 25. - 26. april April 19
Fridager i mai: onsdag 1. mai (off. fridag), torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 10. mai (fridag), fredag 17. mai (Grunnlovsdag), mandag 20. mai (2. pinsedag) Mai 18
Siste skoledag er torsdag 20. juni Juni 14
Sum skoledager: 190
Til toppen