Skoleruten

Skoleruten 2024/25

Skoleruten 2024/25
Elever Måned Antall skoledager
Planleggingsdager 14. - 16. august. 1. skoledag for elevene er mandag 19. august 2024 August 10
Ingen fridager September 21
Høstferie: uke 41 (7. - 11. oktober) Oktober 18
Planleggingsdag: tirsdag 5. november November 20
Juleferie: siste skoledag før jul er fredag 20. desember Desember 15
Første skoledag etter nyttår er torsdag 2. januar. 28. januar er Åpen dag - NB! elevene har skoledag fra 0800 - 1900. 29. januar - Planleggingsdag. Januar 22
Planleggingsdag: onsdag 12. februar. Vinterferie: uke 9 (24. februar - 28. februar) Februar 14
Ingen fridager Mars 21
Påskeferie: uke 16 (14. april - 21. april). April 16
Fridager i mai: torsdag 1. mai (off. fridag), fredag 2. mai (fridag), torsdag 29. mai (Kristi Himmelfartsdag) Mai 19
Fridager i juni: 9. juni (2. pinsdag) Siste skoledag før sommerferie 20. juni. Juni 14
Sum skoledager: 190