Innlogging og tilgang for foresatte

Skolen bruker det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.  

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
 • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på   

Hvordan logger jeg inn?  

Foresatte må logge på med elektronisk ID, så bruk et av valgene under ID-porten når du logger deg inn. Av hensyn til sikkerheten må dette gjøres hver gang du logger deg inn.

Innlogging VIS- Godalen videregående skole

Register dine kontaktopplysninger  

Vi ber deg om å registrere dine kontaktopplysninger slik at skolen kan nå deg ved behov. Legg inn din e-post og mobilnummer. Din adresse blir automatisk hentet fra det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette gjelder for deg som er foresatt til elev under 18 år.     

Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig. Riktige kontaktopplysninger vil være med å sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole og en god beredskap.  

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykke- erklæring foresatte/ elever over 18 år

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen. (Gjelder for elever over 18 år.) 

Samtykkeskjema for kontaktperson/ fosterforeldre

Hva får du tilgang til som foresatt?  

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

 • Egne kontaktopplysninger
 • Timeplan
 • Historikk
  (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
 • Læreplan 
 • Klasser og grupper

Problemer med å logge deg inn eller få tilgang?   

Vi anbefaler at du bruker nettleseren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging. Dersom du fremdeles ikke greier å logge deg inn, anbefaler vi deg å ta kontakt med skolen.  
   
Hvordan bruker jeg VIS?  

Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om hvordan du bruker systemet. 

 

informasjonstekst om video til foresatte (PDF, 51 kB)

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæring