Lingdys Pluss forsvinner som betalt lisens fra fylkeskommunen

Fra høsten forsvinner muligheten vår til å gi elever som trenger det lisens på Lingdys
Pluss. Årsaken er at dette produktet kun selges til NAV. NAV gir lisens på Lingdys
Pluss til personer (inkludert elever) som søker om dette.

Elevene må søke hos NAV


Fram til nå har vi kjøpt lisenser av Lingdys Pluss som skolene kan dele ut til elever
med lese- og skrivevansker. Siden vi ikke lenger kan gjøre dette, må elevene søke
NAV om støtte til programvaren. Det vil være en fordel for elever med spesifikke lese og
skrivevansker (dysleksi) fordi de får en lisens som kan brukes også etter at de
slutter som elev hos oss. Dessuten inneholder NAV-versjonen av Lingdys Pluss enda
flere funksjoner enn vi har tilbudt.
Vi ber derfor skolene oppfordre elever som har behov, eventuelt med foresatte, om å
søke NAV om støtte til lisens.
Les mer om Lingdys og NAV på Lingits side: NAV - Lingit


Hva skjer til høsten?


Dagens lisenser vil slutte å virke og det vil ikke være mulig å gi nye elever Lingdys
Pluss fra RFK.
Vi vet at flere enn de med spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) trenger støtte til
lesing og skriving. Statped har gode temasider om digital lese- og skrivestøtte:
Temaside om digital lese- og skrivestøtte | statped.no. Blant verktøyene som er
tilgjengelige finner vi de som allerede er en del av M365. Både stavekontroll og
engasjerende leser vil kunne hjelpe mange elever. Vi ser på muligheten for å tilby egne
kurs i disse verktøyene.
I tillegg har skolen mulighet for å kjøpe inn programvare, for eksempel til utvidet
skrivestøtte. Dere finner flere av disse tilbudt gjennom vår rammeavtale med BS
Undervisning.

Hilsen

Randi Hummervoll 
seksjonssjef

Tore Wersland
spesialrådgiver