Visma In School

Visma In School

Det er laget en introduksjonsvideo for elevene om VIS. I VIS finner du all informasjon om timeplaner, fravær og karakterer blant annet.

Introduksjonsvideo for elevene om VIS