Aktuelt

Skolen har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.  

Bekreftet smitte av Covid-19

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Godalen er med i et EU-prosjekt angående stressmestring.

Godalen videregående skole skal i perioden 2021-2023 bygges ut og rehabiliteres for å kunne ta imot flere elever. 

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Har du det vanskelig, eller ønsker du bare å slå av en prat?

You can find information and advice in english and several other languages here: 

Til toppen