Aktuelt

Etter ønske fra foresatte deler vi en powerpointpresentasjon om psykisk helse som ble vist på et foreldremøte nå i høst.

Fra og med 3. oktober vil varselbrev sendes digitalt til elevene via digipost.

Dersom eleven er under 18 år vil elevens kontaktperson også få en kopi av brevet i sin digipost

Vi søker engasjerte medarbeidere som tar en aktiv, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. 

Elever må reservere seg mot å ta imot jodtabletter fra skolen om de ikke ønsker å få disse. Frist: 16.september.

 

Visma In School

Det er laget en ny introduksjonsvideo for elevene om VIS. I VIS finner du all informasjon om timeplaner, fravær og karakterer blant annet.

Introduksjonsvideo for elevene om VIS

 

Byggeprosessen går stadig framover. Se her for informasjon og oppdateringer. 

 

Skolen bruker det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.  

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Til toppen