Aktuelt

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

Godalen er med i et EU-prosjekt angående stressmestring.

Godalen videregående skole skal i perioden 2021-2023 bygges ut og rehabiliteres for å kunne ta imot flere elever. 

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Har du det vanskelig, eller ønsker du bare å slå av en prat?

You can find information and advice in english and several other languages here: 

Til toppen