Aktuelt

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån.

På grunn av koronasituasjonen er det besluttet at resten av studiestøtten for vårsemesteret vil bli utbetalt i april.

 

Alle skriftlige, muntlige, muntlig/praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses for våren 2020. 

Privatisteksamener skal avholdes. 

 

Har du det vanskelig, eller ønsker du bare å slå av en prat? Se mer informasjon i denne artikkelen.

Til toppen