Leksehjelp

Røde Kors tilbyr gratis digital leksehjelp i alle fag til elever på ungdomsskoler og i videregående skoler i Norge. 

Røde Kors ønsker at alle elever i Norge skal få tilgang til leksehjelp uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Hos Digital Leksehjelp får elever gratis hjelp til lekser og skolearbeid av frivillige i Røde Kors.

 

Leksehjelpstilbudet er for elever på grunnskole og videregående nivå som ønsker hjelp og støtte med lekser og oppgaver. Tilbudet er gratis, og drives av dyktige og trygge voksne frivillige. Elevene får mulighet til å gjøre leksene sine i en god og trygg setting, med støtte og motivasjon fra de frivillige.

 Sølvberget:

  • Tirsdager kl.17:00 – 19:00, i Klasserommet i 3.etg
  • Onsdager kl.15:00 – 19:00, i Klasserommet i 3.etg
  • Torsdager kl.15:00 – 19:00, i Klasserommet i 3.etg

Vi har oppstart i uke 37, og følger skoleruta.

 

Fellesverket:

  • Mandager kl.16:30 – 20:30
  • Tirsdager kl.16:30 – 20:30

Vi har oppstart 21. august og følger skoleruta.

Fellesverket er et aktivitetshus for ungdom mellom 13 og 25 år, og er lokalisert i Kirkegata 39. Leksehjelp her tilbys kun elever i denne aldersgruppa. Fellesverket har for øvrig åpent mandager, tirsdager og torsdager mellom kl.16:00 og 21:00 hele året.