Samarbeid med Rogaland Parkering

For å øke sikkerheten i skolegården har skolen besluttet å starte et samarbeid med Rogaland Parkering fra og med uke 23. Dette initiativet kommer som følge av flere nestenulykker som har skjedd i skolegården den siste tiden, samt ulovlig parkering foran nødutganger. Til tross for tidligere tiltak har vi ikke oppnådd ønsket effekt, og vi ser derfor behovet for en mer omfattende tilnærming.

Tiltak og endringer

Forbud mot kjøring og parkering i skolegården

 • Kjøring og parkering i skolegården vil fortsatt være forbudt, med unntak av leveranser.
 • Forbudet gjelder også for moped, motorsykkel og mopedbil, som skal bruke oppmerkede plasser på nedsiden ved elektro/1.etg, merket MC-parkering.
   

Oppsetting av skilt og veimerking

 • Nye parkeringsskilt vil bli satt opp.
   

Kontroller

 • Rogaland Parkering vil utføre sporadiske parkeringskontroller for å sikre at reglene blir fulgt.
   

Iverksettes over to faser

 • Fase 1: Mandag 3. juni, området markert med grønt (se bilde).
 • Fase 2: Mandag 5. august, området markert med rosa (se bilde).

Oppfølging

Vi ber alle om å respektere de nye reglene og bidra til å opprettholde en trygg og sikker skolegård for alle.  Skilt og veimerking vil bli satt opp i løpet av de neste ukene, og vi setter pris på deres forståelse og samarbeid i denne overgangsperioden.

Takk for at dere hjelper oss med å gjøre skolemiljøet tryggere!