Smitteverntiltak på skolen

  

12.02.2022: Regjeringen fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19.

Barn og unge fra videregående skole og nedover er unntatt fra testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer

Les mer på Stavanger kommune

Rutiner for fraværsmelding

Elever over 18 år og foresatte til elever under 18 år, melder fravær til kontaktlærer.

Kontakt faglærer i forbindelse med fravær fra vurderinger

Dersom en elev må være borte fra skolen og går glipp av en vurderingsmulighet, skal eleven kontakte faglærer for å avtale om det skal gjennomføres en annen form for vurdering og rammer for denne. 

Har du det vanskelig under koronapandemien?

Helsetjenestene er til for å hjelpe deg om du syns dette er for tungt til å håndtere alene eller med støtten fra dine nærmeste. Helsestasjon for ungdom | Stavanger kommune er åpen, og helsesykepleier på skolen din kan være noen å prate med. Les også denne artikkelen.

Koronaviruset

 

Vi oppfordrer alle om å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen