Teknikk og industrifag

«Etter å nesten ikke ha vært på skolen hele ungdomskolen, har jeg nesten ikke fravær i år.» Elev TIF

Teknologi- og industrifag passer for deg som er praktisk anlagt og har godt håndlag. Du må kunne jobbe selvstendig og være nøyaktig i det du gjør. Du bør være interessert i ny teknologi, for på dette området er det rask utvikling!

Og dette utdanningsprogrammet er veien til en rekke spennende yrker, som for eksempel i et bilverksted, i oljeindustrien, foran panelet til en CNC-styrt verktøymaskin eller i et monteringsverksted. 

TIF skal gi et grunnlag for å få en karriere i et næringsliv som er i en rivende utvikling. Lærlinger med kompetanse innen digitaliserte arbeidsoperasjoner, simulering og robotisering er etterspurt av et økende antall bedrifter. Produksjon av deler til energisektoren, vedlikehold av installasjoner til havs og på land .