Nytt utanningstilbud - Automatisering og robotikk med studiespesialisering, 3-årig

Illustrasjon av robotarm

Dette er et unikt tilbud for elever som er interessert i elektronikk, automasjon, robotikk og realfag. Vi tilbyr et skreddersydd 3-årig løp rettet mot videre studier som for eksempel bachelor eller master innenfor kybernetikk og robotikk. Gjennom dette tilbudet får du både praktisk og teoretisk kunnskap om elektro, automatisering og robotikk, i tillegg til realfagsfordypning. Dette er en spennende videregående utdanning for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologi, gjennom videre studier.

Hvorfor velge Automatisering og robotikk?

Her vil du lære hvordan kompliserte system kan styres og overvåkes ved å kombinere ulike målemetoder, datateknologi og matematiske beregninger. Du får kompetanse innen ulike automasjon- og robotsystemer, koding og programmering, datakommunikasjon, servoteknikk og pneumatikksystemer. Vi gir deg også mulighet til å utvikle egne prosjekter på skolen og i samarbeid med aktuelle aktører i næringslivet og med UiS.

Oppbygning av tilbudet

Automatisering og robotikk er et 3-årig studieforberedende program, som i tillegg inneholder viktig yrkesfaglig praksis. Praktisk kunnskap kombinert med automatisering og robotikk gjør deg godt rustet til høyere studier ved høgskole eller universitet, og til fremtidig arbeidsliv.

Det første året jobber vi mer med grunnleggende elektrofag og realfag. Deretter blir det fordypning innen elektro- og automasjonssystemer, datakommunikasjon, programmering og robotteknikk. I tillegg får du realfag, for å kvalifisere til studier ved UiS, NTNU eller andre universiteter og høgskoler.

Automatisering og robotikk er et fagfelt for fremtiden og får stadig flere spennende bruksområder. Hvis du studerer videre og tar bachelor eller mastergrad i kybernetikk og robotikk, vil du bli svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det er ikke uvanlig med jobbtilbud før en er ferdige med høyere utdanning innen disse fagene.

Slik søker du:

  • Søk gjennom VIGO: ELELE1N-AU
  • Søknadsfristen er 1. mars
  • Vi tar årlig opp 15 elever
  • Vi anbefaler karakteren 4 eller bedre i matematikk

Her er fag- og timefordelingen for alle 3 årene:

Programfag

Vg1

Vg2

Vg3

Elektroniske kretser og nettverk

7 t.

 

 

Energi- og styresystemer

10 t.

 

 

Automatisering

 

17 t.

 

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

 

 

8 t.

Fellesfag

 

 

 

Norsk

4t.

4 t.

6 t.

Samfunnsfag

 

 

3 t.

Naturfag

2 t.

3 t.

 

Historie

 

 

5 t.

Engelsk

5 t.

 

 

Matematikk 1T

5 t.

 

 

Matematikk R1+R2 *)

 

5 t.

5 t.

Fysikk 1 + 2

 

5 t.

5 t.

Kroppsøving

2 t.

2 t.

2 t.

SUM

35 t.

36 t.

34 t.