Viktig informasjon om byggeprosjektet 

Det er utrolig flott at vi nå er i gang med byggingen "Nye Godalen", men vi skal ikke underslå at dette blir en krevende periode. Derfor vil det nok være elementer vi ikke har husket på.  Så må vi hjelpe hverandre for at dette skal fungere best mulig, og huske å holde oss oppdatert på de ulike informasjonskanalene.

INFO OM ARBEID

06.02.2024 - informasjon fra Stavanger kommune

Fra 19. februar til påske fullfører Stavanger kommune byggingen av muren langs gangstien mellom Østre Ring og Paradisveien. Gangstien er dessverre stengt mens arbeidene pågår. Alternativ gangsti kan ses under. Les forøvrig varselbrev her (PDF, 322 kB).

Bilde som viser alternativ gangsti rundt skolen illustrasjon

 

04.10.2023

Mandag 9.10 blir det montasje av 3 stk betongelementer rett ved inngang C. Denne må da stenges av for vanlig bruk.

Ved rømning, så stoppes arbeider og det er mulig å rømme denne veien.

Oversikts bilde skole - Klikk for stort bilde

06.07.2023

Informasjon angående sprengningsarbeider f.o.m. 06.07.23 (PDF, 348 kB)

22.06.2023

Informasjon som gjelder arbeider på byggeplass Godalen VGS Gymsal bygg F (DOCX, 868 kB)

08.06.2023

Info om nytt byggetrinn, Gymsal. Byggeperiode sommer -23 til høsten -24 (PDF, 304 kB) 

24.10.2022

Info om arbeid i uke 45-46 (DOCX, 121 kB)

19.09.2022

Kruse Smith er nå i ferd med å avslutte sine arbeider i Godalen. Se i den anledning infobrev under:

Infobrev til naboer Godalen - takk for oss (PDF, 326 kB)

Kruse Smith takker for tålmodigheten i forbindelse med byggearbeidene som har pågått, og tilbakemeldinger på hvordan naboer og andre har opplevd byggeprosessen kan gis via skjema under:

Tilbakemeldingsskjema naboer Godalen (PDF, 161 kB)

Informasjon
For å få varsel om sprenging kan man abonnere på meldingsvarsel for Nabovarsling. Trykk her 

TRAFIKALE FORHOLD

 • Det vil være innkjøring forbudt fra Østre Ring til skolen. Her vil det kun være anleggstrafikk og trafikk til naboeiendommer. Det er heller ikke tillatt å kjøre inn for å sette av folk, "drop off". De som blir kjørt til skolen må settes av/plukkes opp i lommene lengre nede i Østre Ring, før man kjører opp for å snu i rundkjøringen ved Nymannsveien.
 • Veien ned fra Østre Ring til Inngang B (elevinngang til kantinen) vil være helt stengt med byggegjerder. Det vil ikke være tillatt eller mulig å kjøre rundt bygget i noen retning. Det er KUN skolens egne biler som tillates å kjøre inn i atriet. Det vil bli egne løsninger for utrykningskjøretøy. 
 • Innkjøring til skolen vil bli via Paradisveien, langs Hillevågsvatnet og Strømvigveien til nedre parkering.
 • Nødvendig vareleveranse kan også kjøre til Inngang B ved å kjøre rundt verkstedbygget.

PARKERING

 • Øvre parkering (Stolen) vil være delvis stengt i forbindelse med gravearbeidet.  Når byggearbeidet kommer i gang vil den være helt stengt.
 • Nedre parkering vil være åpen som nå.  Vi oppfordrer sterkt alle som kan benytte seg av alternative måter å komme seg til skolen på - å gjøre dette.
 • Det kan også parkeres langs Hillevågsvannet.  Det vil være hyggelig mot de kollegaene som f.eks. må levere i barnehage at ikke alle parkeringsplassene er opptatt når de kommer rett før klokka åtte.  Kanskje kan de som må kjøre, men som har bedre tid og kommer tidligere kan parkere langs Hillevågsvannet?

GÅENDE/SYKLENDE

 • Det vil være mulig å gå inn fra Østre Ring til både inngang A og inngang B.  
 • Det er kun elever og ansatte på FBIE og HDP som bruker gangen inn gjennom arealene til frisør, blomst etc.
 • Det vil være mulig å leie sykkelen langs trappene ned mot inngang B.  Det vil ikke være mulig å sykle her.
 • Det anbefales ellers å bruke stien ned fra Østre Ring til Strømvigveien på nedsiden. Dette gjelder spesielt de som arbeider i 1. og 2. etasje.