Viktig HMS-informasjon om byggeprosjektet 

Det er utrolig flott at vi nå er i gang med byggingen "Nye Godalen", men vi skal ikke underslå at dette blir en krevende periode. Derfor vil det nok være elementer vi ikke har husket på.  Så må vi hjelpe hverandre for at dette skal fungere best mulig, og huske å holde oss oppdatert på de ulike informasjonskanalene.

INFO OM ARBEID

Arbeid i fellesferien

Det vil være arbeid på byggeplassen frem til 18.juli, og arbeidstiden vil være fra tidligst 07:00 til senest 19:00 på hverdager. Så langt det er mulig vil Kruse Smith forsøke å begrense støyende arbeid etter normal arbeidstid. Arbeidet tas opp igjen 2.august frem til 15.august, der grunnarbeid og betongarbeid vil pågå.

Det er mulig å få varsel om sprenging ved å abonnere på meldingsvarsel fra Nabovarsling her.

 • Sprengningsarbeidet er planlagt til å starte tirsdag 25.mai og vil ha en varighet på cirka 4-5 uker. Det skal sprenges ca. 6000m3 med fjell. Risikoområdet vil avsperres, før sprengning. I følge Risa vil det bli satt ut vaktposter i det antall de finner nødvendig. Sprengningen varsles med pulserende sirene før sprengning og sammenhengende tone etter. Når sirene går, trekk bort fra området og er du innendørs, unngå å være i nærhet av vinduene.
 • Byggjerdet er flyttet som inntegnet. Spaserende må dermed bevege seg i trappearrangementet langs eksisterende bygg. Varetransport må kjøre annet sted.
 • Boring og sprenging (støyende arbeider, varsling før salvene går skal bli gitt)
 • Utlasting av masser

Klikk for stort bilde 

Mer info kommer og endringer kan forekomme.

 

TRAFIKALE FORHOLD

 • Det vil være innkjøring forbudt fra Østre Ring til skolen. Her vil det kun være anleggstrafikk og trafikk til naboeiendommer. Det er heller ikke tillatt å kjøre inn for å sette av folk, "drop off". De som blir kjørt til skolen må settes av/plukkes opp i lommene lengre nede i Østre Ring, før man kjører opp for å snu i rundtkjøringen ved Nymannsveien.
 • Veien ned fra Østre Ring til Inngang B (elevinngang til kantinen) vil være helt stengt med byggegjerder. Det vil ikke være tillatt eller mulig å kjøre rundt bygget i noen retning. Det er KUN skolens egne biler som tillates å kjøre inn i atriet. Det vil bli egne løsninger for utrykningskjøretøy. 
 • Innkjøring til skolen vil bli via Paradisveien, langs Hillevågsvatnet og Strømvigveien til nedre parkering.
 • Nødvendig vareleveranse kan også kjøre til Inngang B ved å kjøre rundt verkstedbygget.

PARKERING

 • Ansatt- og besøkendeparkeringen utenfor 4. etasje vil være helt stengt fra neste uke.  Den ser vi aldri igjen.
 • Øvre parkering (Stolen) vil være delvis stengt i forbindelse med gravearbeidet.  Når byggearbeidet kommer igang vil den være helt stengt.
 • Nedre parkering vil være åpen som nå.  Vi oppfordrer sterkt alle som kan benytte seg av alternative måter å komme seg til skolen på - å gjøre dette.
 • Det kan også parkeres langs Hillevågsvannet.  Det vil være hyggelig mot de kollegaene som f.eks. må levere i barnehage at ikke alle parkeringsplassene er opptatt når de kommer rett før klokka åtte.  Kanskje kan de som må kjøre, men som har bedre tid og kommer tidligere kan parkere langs Hillevågsvannet?

GÅENDE/SYKLENDE

 • Det vil være mulig å gå inn fra Østre Ring til både inngang A og inngang B.  
 • Det er kun elever og ansatte på FBIE og HDP som bruker gangen inn gjennom arealene til frisør, blomst etc.
 • Det vil være mulig å leie sykkelen langs trappene ned mot inngang B.  Det vil ikke være mulig å sykle her.
 • Det anbefales ellers å bruke stien ned fra Østre Ring til Strømvigveien på nedsiden. Dette gjelder spesielt de som arbeider i 1. og 2. etasje.

 

Klikk for stort bilde 

TILBAKEMELDING- OG KLAGESKJEMA

Klikk for stort bildeKruse-Smith ønsker å gi publikum mulighet til å gi tilbakemelding. 
Positive og negative, under og etter arbeid. 
Dette gjøres ved å skanne QR-koden. Er det ønskelig å levere klage og tilbakemeldinger i papirform, kan en bruke denne pdf-filen (PDF, 71 kB), fylle ut, skanne og sende til KjellEirik.Lea@kruse-smith.no med kopi til prosjektleder MartinJames.Lyngstol@kruse-smith.no. Alternativt sende per post til Kruse-Smith og merke svarsending med Kjell Eirik Lea, anleggsleder.
 

Til toppen