Viktig HMS-informasjon om byggeprosjektet 

Det er utrolig flott at vi nå er i gang med byggingen "Nye Godalen", men vi skal ikke underslå at dette blir en krevende periode. Derfor vil det nok være elementer vi ikke har husket på.  Så må vi hjelpe hverandre for at dette skal fungere best mulig, og huske å holde oss oppdatert på de ulike informasjonskanalene.

INFO OM ARBEID

19.09.2022

Kruse Smith er nå i ferd med å avslutte sine arbeider i Godalen. Se i den anledning infobrev under:

Infobrev til naboer Godalen - takk for oss (PDF, 326 kB)

Kruse Smith takker for tålmodigheten i forbindelse med byggearbeidene som har pågått, og tilbakemeldinger på hvordan naboer og andre har opplevd byggeprosessen kan gis via skjema under:

Tilbakemeldingsskjema naboer Godalen (PDF, 161 kB)

 

15.08.2022

SJA nr. 20 Heving av gesims (PDF, 30 kB)

21.06.2022

Byggetrinn 1 , bygg E

Bygg E nærmer seg bygningsmessig ferdigstillelse og skal for nytt skoleår i Uke 32/33. I ukene 26-31 så vil følgende byggeaktiviteter pågå:

 • Utvendig ferdigstillelse av grøfter og utomhus
 • Fasade arbeider
 • Innvendig testing av teknisk anlegg
 • Møblering i uke 31
 • AV-ustyr uke 31.
 • Flytting av skolens utstyr i U31 og U32.

I ukene 31 – 33 så vil være noe gjenstående arbeider på utendørs som beplantning og opparbeidelse av utendørsområde på nordside av skolen mot Stolen. Disse områdene vil sperres av med bygge gjerde.

Bygge trinn 2

 Byggetrinn 2 begynner i U25 og vil pågå hele sommerferien. Følgene arbeider vil pågå i ukene 25-34

 • Rigging av byggegjerde iht riggplan og oppsett av midlertidige vegger som skiller skole i drift og byggetrinn 2.
 • Riving innvendig i bygg A, B, C og D
 • Tekniske arbeider i kantine.
 • Grunnarbeider i forbindelse med utvidelse av kantine.

Ved skolestart i uke 32/33 så vil elever og ansatte ikke ha tilgang til hovedinngang kantine 3 etg. Elever og ansatte må følge gjelde riggplan for tilkomst til skolen.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2022

* I forbindelse med opparbeiding av VA grøft og utgraving for forstøtningsmur vil det bli noe sprenging mellom bygg E og eksisterende bygg, med oppstart torsdag i denne uka. Risa har meldt at dette vil foregå med små salver slik at ingen fare for skade eller ødeleggelser. Sprengingsbasen vil ta fysisk kontakt/gi muntlig beskjed hvis behov for evakuering, og sirener vil gå i forkant som tidligere. De som har meldt seg på for dette vil også få varsel på sms. Varighet, ca. 3-4 uker, men ikke regelmessig.

Kruse Smith  * Tilkomst for nødetater vil bli stengt som markert med blå piler i utklipp fra riggplanen under. Dette da vi skal begynne på å grave ut i veien mellom byggene for VA og for en forstøtningsmur her. Risa begynner på disse arbeidene tirsdag 1. februar, og tilkomst mellom byggene vil være avstengt for all trafikk i 5-6 uker fra denne dato.

 

 

 

 

 

10.12.2021

TIF-bygget
Det jobbes fortsatt mot den viktige "tettbygg" milepælen, og vi er nå veldig nære dette målet. Bygget er med andre ord reist og har tatt fasong som vist på tegninger og illustrasjoner.

Inne i bygget skal støp av gulver være ferdige i 1. etg før nyttår, og over nyttår begynner vi på støp av gulver i 2.etg. Parallelt med det sistnevnte begynner vi på nyåret på innredning av bygget i forma av oppstart montasje vegger og teknisk anlegg. 

Vi vil i kommende periode fortsatt holde arbeidstiden innenfor tidsrommet til kl.06:30 - 19:00. Det kan dog forekomme arbeider også utenfor dette tidsrommet, men dette vil bli forsøkt minimert med tanke på både omfang og støy.

Hva angår boring og sprenging, skal dette i utgangspunktet nå være ferdig. Det kan for øvrig bli aktuelt igjen hvis golog og gurnnforhold tilsier dette i forbindelse med klargjøring for forstøtningsmureer som skal bygges og grøfttrase for VA grøfter utenfor bygget.

Informasjon
For å få varsel om sprenging kan man abonnere på meldingsvarsel for Nabovarsling. Trykk her 

 

27.09.21

Vi er nå nesten i mål med arbeider i grunnen og betongfundamenter, for bygningskroppen. Grave- og tilbakefyllingsarbeider rundt bygget vil forekomme også i kommende periode. Bore- og sprengningsarbeidene er i utgangspunktet ferdig, men kan bli aktuelt dersom geologiske vurderinger tilsier at vi må gjennomføre ytterligere fjellsikring av byggetomta. Montasjearbeidene er i full gang, med montering av prefabrikerte vegger og dekker i betong, og søyler og dragere i stål. Etter hvert følger også montasje av takkonstruksjon i form av bjelker og søyler i limtre. Vi vil i kommende periode fortsatt holde arbeidstiden innenfor tidsrommet til kl. 06.30 – 19.00. Det kan dog forekomme arbeider også utenfor dette tidsrommet, men dette vil bli forsøkt minimert med tanke på både omfang og støy.

Det er mulig å få varsel om sprenging ved å abonnere på meldingsvarsel fra Nabovarsling her.

 • Sprengningsarbeidet er planlagt til å starte tirsdag 25.mai og vil ha en varighet på cirka 4-5 uker. Det skal sprenges ca. 6000m3 med fjell. Risikoområdet vil avsperres, før sprengning. I følge Risa vil det bli satt ut vaktposter i det antall de finner nødvendig. Sprengningen varsles med pulserende sirene før sprengning og sammenhengende tone etter. Når sirene går, trekk bort fra området og er du innendørs, unngå å være i nærhet av vinduene.
 • Byggjerdet er flyttet som inntegnet. Spaserende må dermed bevege seg i trappearrangementet langs eksisterende bygg. Varetransport må kjøre annet sted.
 • Boring og sprenging (støyende arbeider, varsling før salvene går skal bli gitt)
 • Utlasting av masser

riggplan rev 3   

Mer info kommer og endringer kan forekomme.

 

TRAFIKALE FORHOLD

 • Det vil være innkjøring forbudt fra Østre Ring til skolen. Her vil det kun være anleggstrafikk og trafikk til naboeiendommer. Det er heller ikke tillatt å kjøre inn for å sette av folk, "drop off". De som blir kjørt til skolen må settes av/plukkes opp i lommene lengre nede i Østre Ring, før man kjører opp for å snu i rundkjøringen ved Nymannsveien.
 • Veien ned fra Østre Ring til Inngang B (elevinngang til kantinen) vil være helt stengt med byggegjerder. Det vil ikke være tillatt eller mulig å kjøre rundt bygget i noen retning. Det er KUN skolens egne biler som tillates å kjøre inn i atriet. Det vil bli egne løsninger for utrykningskjøretøy. 
 • Innkjøring til skolen vil bli via Paradisveien, langs Hillevågsvatnet og Strømvigveien til nedre parkering.
 • Nødvendig vareleveranse kan også kjøre til Inngang B ved å kjøre rundt verkstedbygget.

PARKERING

 • Ansatt- og besøkendeparkeringen utenfor 4. etasje vil være helt stengt fra neste uke.  Den ser vi aldri igjen.
 • Øvre parkering (Stolen) vil være delvis stengt i forbindelse med gravearbeidet.  Når byggearbeidet kommer i gang vil den være helt stengt.
 • Nedre parkering vil være åpen som nå.  Vi oppfordrer sterkt alle som kan benytte seg av alternative måter å komme seg til skolen på - å gjøre dette.
 • Det kan også parkeres langs Hillevågsvannet.  Det vil være hyggelig mot de kollegaene som f.eks. må levere i barnehage at ikke alle parkeringsplassene er opptatt når de kommer rett før klokka åtte.  Kanskje kan de som må kjøre, men som har bedre tid og kommer tidligere kan parkere langs Hillevågsvannet?

GÅENDE/SYKLENDE

 • Det vil være mulig å gå inn fra Østre Ring til både inngang A og inngang B.  
 • Det er kun elever og ansatte på FBIE og HDP som bruker gangen inn gjennom arealene til frisør, blomst etc.
 • Det vil være mulig å leie sykkelen langs trappene ned mot inngang B.  Det vil ikke være mulig å sykle her.
 • Det anbefales ellers å bruke stien ned fra Østre Ring til Strømvigveien på nedsiden. Dette gjelder spesielt de som arbeider i 1. og 2. etasje.

 

 


 

Til toppen