Følg med på byggeprosessen

Byggeprosessen går stadig framover. Se her for informasjon og oppdateringer. 

Det vil være arbeid på byggeplassen fremover, og arbeidstiden vil være fra tidligst 06.30 til senest 19.00 på hverdager. Byggearbeidet går inn i en fase med betong- og montasjearbeider, noe som fører til økt vareleveranser og trafikk i Østre Ring. Vi takker for tålmodigheten og beklager for eventuelle ulemper dette vil medføre. Noe støyende grunnarbeid vil fortsatt forekomme, men sprengningsarbeider er avtakende. Så langt det er mulig vil vi forsøke å begrense støyende arbeid etter normal arbeidstid. 

Mer info om byggeprosjektet