Psykisk helse - hvordan ta vare på den?

Etter ønske fra foresatte deler vi en powerpointpresentasjon om psykisk helse som ble vist på et foreldremøte nå i høst.