Praksisbrev

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp for deg som ønsker en mer praktisk yrkesfaglig videregående opplæring, der 80% av opplæringen skjer ute i en bedrift (4 dager i uken).

Målgruppen for ordningen er elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer og høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov. Målet er å gå mot en lærekontrakt i faget. Praksisbrevordningen gir deg en grunnkompetanse som du kan bygge videre til fag- eller svennebrev dersom du ønsker å fortsette opplæring i bedrift som lærling etter å ha fått praksisbrevet. Les mer om fag- eller svennebrev.

Opplæring fram til praksisbrev skjer med utgangpunkt i lokalt utviklede læreplaner. Læreplaner for praksisbrev skal ta utgangspunkt i det ordinære læreplanverket for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Et utvalg kompetansemål hentes fra Vg1, Vg2 og Vg3 fra det gjeldende utdanningsprogrammet.

Opplæring i fellesfag

I tillegg skal kandidatene ha opplæring i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag over to år. Opplæringen i fellesfagene skal følge ordinære læreplaner og foregår på Godalen 1 dag i uken over 2 år.

Undervisningen har fokus på:

  • grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier
  • tilpasset opplæring for hver enkelt deltaker

Fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag avsluttes med en karakter, og det skrives ut et kompetansebevis. Deltakeren kan bli trukket ut til en muntlig og/eller en skriftlig eksamen på slutten av opplæringsløpet.

En ungdom som ønsker praksisbrev skal søke seg inn til videregående opplæring på vanlig måte.

Søknadsfristen til Vg1 er 1. mars.

Ta kontakt med rådgiver før skolestart om du ønsker praksisbrevet.