Rådgivere

Som elev har du krav på veiledning og rådgiving når det gjelder faglige, sosiale og personlige forhold som har betydning for læringsarbeidet, samt yrkes- og utdanningsveiledning.