Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Grunnkompetanse med redusert elevtall er et tilbud for elever som lettere tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid, og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser. 

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Skolen utarbeider i utgangspunktet individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev i alle fag. Her hentes mål fra læreplanen i de ulike fagene ut fra kompetansenivå etter sakkyndig vurdering fra PPT. 

På Godalen vgs. har vi grupper med mindre elevantall innen følgende utdanningsprogram skoleåret 24/25: 

  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
  • Salg, service og reiseliv 

Organisering

Du vil få opplæring organisert i mindre grupper på omtrent 10 elever. Gruppen er styrket med miljøfaglig ansatte som gir rom for individuell oppfølging etter behov. Deler av opplæringen kan skje på alternative læringsarenaer. Du vil delta på fellesarrangement på skolen gjennom året. 

Innhold 

Du får avvik fra læreplanene for de forskjellige fagene på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PPT. I de fagene hvor du ikke følger ordinære læreplanmål, vil det bli utarbeidet individuell opplæringsplan. 

Opplæringen vil være praktisk rettet i programfagene, jobbing med individuelle mål i fellesfag og stor vekt på å jobbe med sosial kompetanse. Eksempler på sosial kompetanse kan være det å samarbeide, jobbe med kritisk tenking, komme til avtalt tid, jobbe med vennskap og så videre i alle fag. 

Den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides i samarbeid med deg. IOP-en vil beskrive konkrete mål for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen din skal organiseres. 

Planlagt kompetanse 

Planlagt kompetanse for opplæringen i første omgang er grunnkompetanse. Dette er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- og studiekompetanse. Alle som går hos oss kan selvsagt søke seg videre til ordinær klasse hvis det er ønskelig.