Teknologi- og industrifag

Har du praktisk sans og godt håndlag? Er du interessert i å arbeide med teknologisk utstyr? Dette utdanningsprogrammet er veien til en rekke spennende yrker. 

Hvorfor velge Godalen vgs:

Hos oss vil din praktiske sans, ditt håndlag og din nøyaktighet bli utviklet. Du blir lært opp av dyktige fagfolk i velutstyrte verksted. Opplæringen er i stor grad praktisk tilrettelagt med arbeidsoppgaver i for eksempel dreiing, sveising, montering, styringsteknikker og reparasjonsarbeid. 

Du får også kunnskap til Vg2-tilbudene våre; teknikk- og industriellproduksjon, brønnteknikk og kjemiprosess- og laboratoriefag. Etter fullført opplæring hos oss vil du ha mange muligheter for yrkeskarriere. Den framtidige arbeidsplassen din kan bli i et bilverksted, i oljeindustrien, foran panelet til en CNC-styrt verktøymaskin eller i et monteringsverksted. 

Søke skole- og læreplass her

Første året - Vg1 Teknologi- og industrifag (TIF)

Utdanningen til de fleste yrkene er tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling.  Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag. Fellesfag omfatter engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Programfagene består av kontruksjons- og styringsteknikk, kvatlitetsstyring, produksjon og tjenester og yrkesfaglig fordypning. I yrkesfaglig fordypning får du innblikk i emner i fagområder som du kan velge til Vg2. 

Du lærer 

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Les mer om teknikk og industriell produksjon på vilbli.no

Andre året - Vg2 

På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram. Hos oss kan du ta Vg2 industriteknologi, brønnteknikk eller kjemiprosess-og laboratoriefag. Vi tilbyr også et kryssløp over til Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk.

 

Vg2 Industriteknologi

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag. Fellesfagene består av norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Programfagene omfatter emner innen yrkesfaglig fordypning og 17 timer av programfagområdet du har valgt. 

I yrkesfaglig fordypning er det satt av tid til utplassering i bedrift og tverrfaglige prosjekter innen valgte område.

Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

Du har 35 timer opplæring per uke i fellesfag og programfag. Fellesfag omfatter norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Programfagene består av produksjon og vedlikehold, kjemisk teknologi og dokumentasjon og kvalitet.

I yrkesfaglig fordypning er det satt av tid til utplassering i bedrift og tverrfaglige prosjekter innen kjemiprosess og oljeindustri.

I løpet av skoleåret lærer du hvordan ulike produksjonsanlegg er designet, blir kjørt og regulert. Du vil få kunnskap om kjemikalier og setter deg inn i systemer som har høye temperaturer og trykk. Du vil lære om virkemåten til ventiler, pumper, motorer, turbiner og kompressorer. En del av undervisningen foregår på simulatorer med reguleringssløyfer på automasjonslab og i kjemilab. Du får kjøre prosesser og tolke resultater fra analyser og måleinstrumenter. Praktisk erfaring med faget får du også gjennom ekskursjoner og praksisperioder i bedrifter. 

Du kan søke plass som lærling i bedrift i: 

 • oljeindustrien (petrokjemisk)
 • innen vannbehandling (drikkevann/avløpsvann)
 • næringsmiddelindustrien (mat, meieri, dyrefôr)
 • forbrenningsanlegg (søppel/energi-gjenvinning)
 • metallurgisk industri (smelteverk/støperi)
 • farmasøytisk industri (medisin)
 • treforedlingsindustri (papp/papir)

Vg2 Brønnteknikk

Har du lyst på jobb inne offshore industrien? På Vg2 brønnteknikk blir du kjent med fordypningene som fører frem til fagbrev som boreoperatør eller i brønnfaget med vekt på havbunnsinstallasjoner, kabeloperasjoner eller sementering. Fullført brønnteknikk Vg2 gjør deg kvalifisert til læreplass i offshoreindustrien.

Du har 35 timer opplæring per uke i fellesfag og programfag. Fellesfagene består av kroppsøving, norsk og samfunnsfag. Programfagene omfatter emner innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), boring og klargjøring og vedlikehold av brønner. Du får bruke boresimulator og laboratorier og delta på kurs som er viktige for offshorearbeideren.

Yrkesfaglig fordypning gir deg mulighet til fordypning innen de ulike fagområdene som brønnteknikk leder fram til, og prøve deg i yrket gjennom utplassering i bedrift. 

Du lærer

 • den geologiske historien som førte fram til dannelsen av olje- og gassfelter utenfor Norge
 • om ulike plattformer og undervannsanlegg som brukes på norsk sokkel
 • om utstyr som brukes på plattformen og nede i brønnene
 • hvordan en brønn bores og klargjøres for produksjon av olje og gass
 • om ulike valg som gjøres for å få mest mulig olje eller gass ut av fellene
 • om oppgradering og vedlikehold i brønnene

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i teknisk og mekanisk utstyr
 • god til å følge regler og prosedyrer

Du kan søke plass som lærling i bedrift i en av disse fagretningene:

 • Boreoperatør
 • Komplettering
 • Sementering
 • Kveilerørsoperasjoner
 • Elektriske kabeloperasjoner
 • Mekaniske kabeloperasjoner
 • Havbunnsinstallasjoner 

Etter to år som lærling i bedrift går du opp til fagbrev. 

Tredje året - Vg3

Du blir normalt lærling og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Du blir lærling i det programområdet du valgte på Vg2. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Les mer om det å bli lærling her

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse.

Du kan også etter at du har tatt fag- eller svennebrev ta Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse hos oss.

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.