Elektro og datateknologi

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor elektro og datateknologi. Det kan være for eksempel elektriker, tavle-, signal eller heismontør, flymekaniker, automatiker eller kulde- og varmepumpemontør. I tillegg har vi nå et nytt tilbud som er et 3-årig studieforberedende program som heter automasjon og robotikk med studiespesialisering.

Hvorfor velge elektro og datateknologi? 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Les mer om elektrofag på vilbli.no

Hvorfor velge Godalen vgs:

Illustrasjon av el-kobling

Vi har flinke lærere med bred erfaring fra yrkeslivet, som gjør den teoretiske undervisningen relevant og praktisk. 

Høsten 2023 har vi et nytt og unikt tilbud for elever som er interessert i elektronikk, automasjon, robotikk og realfag. Vi tilbyr et skreddersydd 3-årig løp rettet mot videre studier som for eksempel bachelor eller master innenfor kybernetikk og robotikk. Dette er en spennende videregående utdanning for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologi, gjennom videre studier.

På Vg2 legger vi til rette for en fremtidsrettet utdanning, hvor du kan velge mellom fagområdene elenergi, automatisering og kulde- og varmepumpeteknikk. I tillegg kan vi tilby Vg3 automatisering i moderne verksteder.

Søke skole- og læreplass her

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse, eller søke om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev. Dette er et utdanningsløp med færre timer og fag enn ordinær påbygg og heter Vg4 påbygg.

I det første året har du 35 timer opplæring i uken, både i fellesfag og programfag. Fellesfagene består av engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Programfagene omfatter emner innen elektroniske kretser og nettverk, energi og styresystemer og yrkesfaglig fordypning.

Du finner oversikt over hvilke programfag du kan velge på skolens vilbli-side

NYTT TILBUD
Vg1 Automatisering og robotikk med studiespesialisering, 3-årig

Automatisering og robotikk er et 3-årig studieforberedende program, som i tillegg inneholder viktig yrkesfaglig praksis. Praktisk kunnskap kombinert med automatisering og robotikk gjør deg godt rustet til høyere studier ved høgskole eller universitet, og til fremtidig arbeidsliv.

Det første året jobber vi mer med grunnleggende elektrofag og realfag. Deretter blir det fordypning innen elektro- og automasjonssystemer, datakommunikasjon, programmering og robotteknikk. I tillegg får du realfag, for å kvalifisere til studier ved NTNU eller andre universiteter og høgskoler.

Vi tar opp 15 elever til denne linjen og anbefaler karakter fire eller bedre i matematikk.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Fellesfagene består av norsk, engelsk, matematikk (1T), naturfag og kroppsøving. Programfagene omfatter emner innen elektroniske kretser og nettverk og energi og styresystemer.

Videre studier

Automatisering og robotikk er et fagfelt for fremtiden og får stadig flere spennende bruksområder. Hvis du studerer videre og tar bachelor eller mastergrad i kybernetikk og robotikk, vil du bli svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det er ikke uvanlig med jobbtilbud før en er ferdige med høyere utdanning innen disse fagene.

Søknad gjennom Vigo: ELELE1N-AU

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du har valgt for Vg2 - og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.

Hos oss kan du 2023-2024 velge mellom:

 • Automatisering
 • Elenergi og ekom
 • Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

(I 2024-2025 kommer Vg2 Automatisering og robotikk med studiespesialisering)

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Fellesfagene består av norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Programfagene omfatter emner innen felles programfag for programområdet du har valgt og yrkesfaglig fordypning.

Du kan velge disse programfagene:

 • Automatisering
 • Elenergi 
 • Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Industriteknologi (kryssløp)
 • Brønnteknikk (kryssløp)
 • Kjemiprosess- og laboratoriefag (kryssløp)

Etter Vg2 blir du vanligvis lærling og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- eller svennebrev. Dette gjelder ikke Automatisering og robotikk med studiespesialiering. 

Tredje året - Vg3

Vi tilbyr Vg3 Automatiseringsfaget, se utdanning.no for mer informasjon.
For skoleåret 2025-2026 kommer Vg3 Automatisering og robotikk med studiespesialisering.

Les mer om det å bli lærling her

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Etter at du har tatt fag- eller svennebrev kan du ta Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse hos oss.