Skolens ledelse

Ledergruppa må gjerne kontaktes, men det kan mange ganger være like effektivt å kontakte skolens resepsjon:

Tlf: 51 92 37 00

E-post: godalen-vgs@skole.rogfk.no  

Besøksadresse: Østre Ring 55, 4015 Stavanger

Tore Gudmestad

Foto: Jarle Avsnes

Konstituert rektor fra og med 11. januar 2024

Mobil: +4745212230

epost: tore.gudmestad@skole.rogfk.no

Fotografi av rektor Øyvind Sørhus - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Øyvind Sørhus

Rektor - i permisjon fra 11. januar 2024

Mobil: 90 57 64 63

E-post: oeyvind.soerhus@skole.rogfk.no

Fotografi av Anders Haga - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Anders Haga

Avdelingsleder for påbygg, innføringsklassen, kombiklasser og lærlingskolen 

Rektors stedfortreder

Mobil: 48 12 06 89

E-post: anders.haga@skole.rogfk.no

Fotografi av Turid Dykesteen Gjerdevik - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Turid Dykesteen Gjerdevik

Avdelingsleder for faglig og sosialpedagogisk oppfølging, og innovasjon.

Mobil: 48 27 00 80

E-post: turid.dykesteen.gjerdevik@skole.rogfk.no

Fotografi av Thomas Nilsen - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Thomas Nilsen

Avdelingsleder for IKT, bibliotek, innovasjon og sjøhuset

Telefon: 51 92 37 48

Mobil: 97 19 29 40

E-post: thomas.nilsen@skole.rogfk.no

Fotografi av Bernt Soland - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Bernt Soland 

Avdelingsleder for bygg og anleggsteknikk

Mobil: 90 59 70 75

E-post: bernt.soland@skole.rogfk.no

Fotografi av Christel Marie Bøe - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Christel Marie Bøe

Avdelingsleder for administrasjon og service

Mobil: 91 83 09 74

E-post: christel.boe@skole.rogfk.no

Fotografi av Anne Dorthe Ask - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Anne Dorthe Ask

Avdelingsleder for salg, service og reiseliv

Mobil: 46 83 57 72

E-post: anne.dorthe.magnus.ask@skole.rogfk.no

Fotografi av Ørjan Andersen - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Ørjan Andersen 

Avdelingsleder for brønnteknikk, industriteknologi og kjemiprosess-og laboratoriefag (VG2)

Mobil: 91 73 65 15

E-post: orjan.andersen@skole.rogfk.no

Fotografi av Anne Solveig Frøiland Løndalen - Klikk for stort bilde Jarle Avsnes

Anne Solveig Frøiland Løndalen 

Avdelingsleder for teknologi og industrifag (VG1) 

Mobil: 93 48 38 30

E-post: anne.solveig.froiland.londalen@skole.rogfk.no

Nina Simonsen 

Avdelingsleder for elektro- og datateknologi 

Mobil: 90 56 84 02

E-post: nina.simonsen@skole.rogfk.no

Annie Prestegård

Avdelingsleder for håndverk, design og produktutvikling og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

Mobil: 40 47 09 20

E-post: annie.prestegard@skole.rogfk.no