Skolemiljø/inkludering

Mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Ønsker du mer opplysninger om hvordan skolen jobber mot mobbing kan du lese vår handlingsplan mot mobbing. Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, trinnleder, rektor. 

Dersom du ønsker å melde en sak nå, kan du klikke her: Meld fra om mobbing (klikk på Direkte skjema)

Ressurser

Rus

Handlingsplan for rusforebyggende arbeid (PDF, 218 kB)