Skolemiljø/inkludering

Mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

Ønsker du mer opplysninger om hvordan skolen jobber mot mobbing kan du lese vår handlingsplan mot mobbing. (PDF, 232 kB)  

 

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. 

Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, trinnleder, rektor. 

 

Rus

Handlingsplan for rusforebyggende arbeid (PDF, 218 kB)

 

 

Til toppen