Elevråd

Elevrådet er elevenes talerør overfor ledergruppen og rektor. Dersom det er noe du vil endre på skolen, kan elevrådet ta det videre for deg.

Hver klasse har valgt en tillitselev som deltar på månedlige elevrådsmøter. I tillegg har klassene et elevverneombud med HMS-ansvar. Disse er ikke en del av elevrådet, men har egne møter. 

Elevrådsstyret består av en representant fra vg1 og en fra vg2 på hver linje. De har møter ca. en gang i uken.