Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Elevene kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Bestemmelsene om tilrettelegging ved eksamen er primært ment å skulle avhjelpe fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og ikke manglende kompetanse eller kunnskaper. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen, søker du om dette via Visma in School. Husk å legg med sakkyndig uttalelse i søknaden.

Søknadsfrister for tilrettelegging:

Høst-eksamen/NUS-eksamen: 15. september

Vår-eksamen (vanlig eksamen): 15. februar

Lenke til rådgivere ved Godalen videregående skole

Mer informasjon om tilrettelegging på eksamen

Bruksanvisning til hvordan søke om tilrettelegging på eksamen