Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette via rådgiver. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig i løpet av skoleåret.

Her kan du lese om eksempler på særskilt tilrettelegging.

Til toppen