Hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi deg en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt på eksamen for det enkelte fag. Du er selv ansvarlig for å ta med hjelpemidlene til eksamen.

 Oversikt over alle hjelpemidlene som er tillatt

Regler for muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen