Bestille kopi av kompetansebevis

Dersom du har mistet kompetansebeviset og bare trenger å se resultater mm kan du først søke selv i databasene under:

  1. Norsk vitnemålsdatabase (samordna opptak): https://www.samordnaopptak.no/info/soke/soke-uhg/elektronisk_vitnemal/index.html
  2. Vigo.no (felles portal for videregående skoler): https://www.vigo.no/nyvigo/vigo/completedtraining

 

Dersom du trenger et nytt fysisk kopi av kompetansebevis kan det bestilles via epost: godalen-vgs@skole.rogfk.no. Du må oppgi når du gikk ut av skolen og hvilken utdanning du gikk. Vi gjør oppmerksom på at nytt kompetansebevis/kopi av kompetansebevis kan ta lang tid å få utstedt spesielt om det er lenge siden du gikk på Godalen vgs. Dette er fordi de fysiske kopiene ligger på sentralt arkiv.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål som ikke er besvart her på telefon: 51 92 37 00

Førstegangskompetansebevis er gratis og deles ut sammen med to bekreftede kopier. Se ellers prisoversikt:

Priser kompetansebevis
Hva Pris
Oversatt vitnemål/kompetansebevis til engelsk for elever som ikke har alle sine resultater i VIS. 250,-
Oversatt vitnemål/kompetansebevis til engelsk for elever som har alle sine resultater i VIS. Gratis
Nytt vitnemål/kompetansebevis etter at elev har forbedret karakterer. Gratis
Duplikat av vitnemål/kompetansebevis eller utskrift av karakterprotokoll. Gratis
Verifisering av dokumentasjon. Gratis