Opplæringsavtale

En opplæringsavtale er en skriftlig avtale mellom elev, skole og bedrift om opplæring i bedrift.

Skolen har det formelle ansvaret for opplæringen. Opplæring i bedrift benyttes som en alternativ læringsarena, som oftest i kombinasjon med opplæring i skole. 

Opplæringsavtaler er utviklet etter premisser for lærekandidatordningen, og bygger på elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Skolen kvalitetssikrer opplæringen som skjer både på skolen og i bedrift.

Vi bruker opplæringsavtaler for de elevene som er lite skolemotivert og som synes det er bedre å være i fast praksisplass. Opplæringsavtale brukes først og fremst for de som ikke skal gå mot fagbrev, men for de som skal gå mot opplæringskontrakt.