Opplæringsavtale

En opplæringsavtale er en skriftlig avtale mellom elev, skole og bedrift om opplæring i bedrift.

Skolen har det formelle ansvaret for opplæringen. Opplæring i bedrift benyttes som en alternativ læringsarena, som oftest i kombinasjon med opplæring i skole. 

Opplæringsavtaler er utviklet etter premisser for lærekandidatordningen, og bygger på elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Skolen kvalitetssikrer opplæringen som skjer både på skolen og i bedrift.

Vi bruker opplæringsavtaler for de elevene som er lite skolemotivert og som synes det er bedre å være i fast praksisplass. Opplæringsavtale brukes først og fremst for de som ikke skal gå mot fagbrev, men for de som skal gå mot opplæringskontrakt.

 

Kontakt

Herluf Aartun

Telefon 91 11 34 46

E-post: herluf.aartun@skole.rogfk.no

Til toppen