Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Ønsker du å studere videre etter at du har fått en yrkeskompetanse slik som fagbrev, svennebrev, yrkeskompetansebevis eller praksiskandidatbrev?

Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse hos oss gir mulighet for opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. 

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 Påbygg

Dette tilbudet er for deg som har oppnådd eller er i ferd med å få en yrkeskompetanse med fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år for å få generell studiekompetanse.

Du kan søke om Vg4 påbygg til generell studiekompetanse før du har fullført din yrkeskompetanse, men du oppnår ikke studiekompetanse før du har skaffet deg en formell yrkeskompetanse som beskrevet over.

Dette utdanningsløpet har færre timer og fag enn Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Her har du 23 timer med fellesfag i uken, som består av 10 timer norsk, 5 timer matematikk 2P-Y, 3 timer naturfag og 5 timer historie.

Påbygging til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår og setter krav til egeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst, samt språklige forutsetninger, til å arbeide med teoretiske fag.

Hvorfor velge Godalen?

Vi over 20 års erfaring med påbygging til studiekompetanse for personer som har yrkeskompetanse, og ikke minst like viktig er at elevene hos oss har gode resultater.

Du må søke om å gå påbygg, og du søker skoleplass på www.vigo.no.

Søknadsfrist

  • 1. mars for ordinær søknad
  • 1. februar for særskilt søknad