Byggeprosjekt Godalen

Illustrasjon fugleperspektivGodalen videregående skole skal i perioden 2021-2023 bygges ut for å kunne øke kapasiteten med 180 ekstra elevplasser. I tillegg skal store deler av skolen rehabiliteres. I løpet av 2023 vil skolen fremstå med et veldig flott skoleanlegg.

Illustrasjon innkjørselRogaland Fylkeskommune forbereder seg på en stor elevtallsvekst de neste 10 årene.  Elevtallsveksten vil være størst i Stavangerområdet.  Fylkestinget vedtok i desember 2018 at Godalen vgs skal være en av de skolene som utvides for å fange opp denne forventede elevtallsveksten.  Godalen skal utvides til å kunne ta imot 180 ekstra elever.  Utvidelsen gjelder særskilt for programområdene teknikk og industriell produksjon (TIP) og bygg- og anleggsteknikk (BA). 

Prosjektet går ut på å rehabilitere hele verkstedfløyen, bygge et nytt verkstedbygg for TIP og et nytt gymsalbygg.  I tillegg skal fellesområder som inngang, kantine, elevtjenester og bibliotek forbedres.  Også uteområdene skal oppgraderes. 

Illustrasjon gymsalTotalt sett vil dette gi skolen et stort løft og gi oss et funksjonelt og framtidsrettet skoleanlegg.  Fylkestinget vedtok rom- og funksjonsprogrammet høsten 2019, og vil behandle forprosjektet høsten 2020.  Byggearbeidene med nybyggene er planlagt i 2021/2022 og rehabiliteringsarbeidene i 2022/2023.

 

TILBAKEMELDING- OG KLAGESKJEMA

Kruse-Smith ønsker å gi publikum mulighet til å gi tilbakemelding. 
Positive og negative, under og etter arbeid. 
Dette gjøres ved å skanne QR-koden. Er det ønskelig å levere klage og tilbakemeldinger i papirform, kan en bruke denne pdf-filen (PDF, 71 kB), fylle ut, skanne og sende til KjellEirik.Lea@kruse-smith.no med kopi til prosjektleder MartinJames.Lyngstol@kruse-smith.no. Alternativt sende per post til Kruse-Smith og merke svarsending med Kjell Eirik Lea, anleggsleder.
 

 

 

 

 

 

Situasjonsplan juni 2020 utkast (PDF, 379 kB) 

Foreløpige illustrasjoner juni 2020 (002) (PDF, 967 kB)

Landskapsplan mai 2020 utkast (PDF, 4 MB)

Nabobrev juni 2020 (PDF, 183 kB)

Til toppen