Byggeprosjekt Godalen

Illustrasjon fugleperspektiv Godalen skole - Klikk for stort bildeIllustrasjon fugleperspektiv

Godalen videregående skole skal i perioden 2021-2023 bygges ut for å kunne øke kapasiteten med 180 ekstra elevplasser. I tillegg skal store deler av skolen rehabiliteres. I løpet av 2023 vil skolen fremstå med et veldig flott skoleanlegg.

Illustrasjon innkjørsel

Rogaland Fylkeskommune forbereder seg på en stor elevtallsvekst de neste 10 årene.  Elevtallsveksten vil være størst i Stavangerområdet.  Fylkestinget vedtok i desember 2018 at Godalen vgs skal være en av de skolene som utvides for å fange opp denne forventede elevtallsveksten.  Godalen skal utvides til å kunne ta imot 180 ekstra elever.  Utvidelsen gjelder særskilt for programområdene teknikk og industriell produksjon (TIP) og bygg- og anleggsteknikk (BA). 

Prosjektet går ut på å rehabilitere hele verkstedfløyen, bygge et nytt verkstedbygg for TIP og et nytt gymsalbygg.  I tillegg skal fellesområder som inngang, kantine, elevtjenester og bibliotek forbedres.  Også uteområdene skal oppgraderes. 

Illustrasjon gymsal

Totalt sett vil dette gi skolen et stort løft og gi oss et funksjonelt og framtidsrettet skoleanlegg.  Fylkestinget vedtok rom- og funksjonsprogrammet høsten 2019, og vil behandle forprosjektet høsten 2020.  Byggearbeidene med nybyggene er planlagt i 2021/2022 og rehabiliteringsarbeidene i 2022/2023.

Infobrev om Gymsal bygg F (PDF, 346 kB)

Situasjonsplan juni 2020 utkast (PDF, 379 kB) 

Foreløpige illustrasjoner juni 2020 (002) (PDF, 967 kB)

Landskapsplan mai 2020 utkast (PDF, 4 MB)

Nabobrev juni 2020 (PDF, 183 kB)

Infobrev nr 8 til naboer til Godalen vgs (PDF, 171 kB)

Infobrev nr 9 til naboer til Godalen vgs (PDF, 121 kB)

Infobrev til naboer Godalen - takk for oss (PDF, 326 kB)

Tilbakemeldingsskjema naboer Godalen (PDF, 161 kB)

Info om arbeid uke 43-44 (DOCX, 121 kB)