Visjonen vår

Læring i dag for i morgen!

Slik gjør vi for å lykkes med visjonen!

Visjonen er, som det står over: Læring i dag for i morgen

Visjonen vår er en forpliktelse vi hele tida streber mot – at opplæringen som gis hos oss er relevant for elevenes karrierevalg både på kort og lang sikt. Dette fordrer noe av oss, uansett hvilken stilling, funksjon eller rolle vi har i forhold til opplæringen av den enkelte elev:

 • Elevenes karrierevalg på kort sikt dreier seg om hvilke krav til faglig kompetanse, grunnleggende ferdigheter og dannelse som bedrifter stiller til lærlinger og andre ansatte de nærmeste 5-10 årene. Viktige premissleverandører her er lokalt næringsliv, skoleeier og politiske myndigheter.
  Dette krever av oss en kontinuerlig prosess for å være oppdatert om kravene og for å oppdatere vår egen kompetanse slik at vi, hver på våre områder, vet hva vi må gjøre for å kvalifisere hver enkel elev til kravene / forventningene. 
  Det krever også at vi blant annet er oppdatert på og bruker forskningsbaserte metoder for en effektiv opplæring av elevene, effektiv ressursbruk og god drift av skolen. Videre må vi ha interne system og rutiner for å følge opp den enkelte elev.
 • Elevenes karrierevalg på lang sikt:
  • Forskning tilsier at elevene våre vil måtte enten videreutdanne seg og / eller omskolere seg i løpet av sin yrkeskarriere. Fokus her blir derfor å gi elevene kompetanse til å lære – dvs. evnen til å strukturere egen læring gjennom tidsstyring, organisering av dokumenter og kunne velge læringsstrategier. I tillegg vil mestringsopplevelser fra opplæringen hos oss vil virke motiverende på framtidig læringsarbeid.
 •  Hvert team og hver faggruppe skal årlig gjennomgå hvilke forventninger det er til elevenes framtidige kompetanser. Samtidig skal teamene og faggruppene vurdere hvordan den, på sine områder, best kan sørge for at elevene lykkes med å få den nødvendige kompetansen.
 • Vi skal alltid være i forkant.
 • Ledergruppa
 • Der det ikke er team, så gjelder dette avdelingen en tilhører.