Verdiene våre

Elevene, ansatte og ledelsen er enige om disse gode verdiene:

  • Vi viser respekt
  • Vi er læringsvillige
  • Vi har positiv holdning