Godalen videregående skole

Godalen videregående skole var opprinnelig en del av Stavanger yrkesskole. På 1960-tallet var tilstrømmingen til yrkesutdanningen stor, og kapasiteten til Stavanger Yrkesskole på Bergeland ble sprengt.

I 1968 tok Stavanger Yrkesskole i bruk et nytt, stort verkstedbygg i Strømvik i nærheten av Godalen i Stavanger. De fleste tekniske og mekaniske klassene ble flyttet over hit, sammen med klasser innen byggfagene som murerfaget, tømrerfaget, snekkerne og andre. Det ble etter kort tid bestemt at avdelingen i Strømvik skulle bli en egen skole - og dermed ble Godalen videregående skole etablert 1. januar 1982. I 1982 flyttet også Elektrofag, Formgivingsfag og Hotell- og Næringsmiddelfag fra Stavanger Yrkesskole, som nå heter Bergeland vgs., til Godalen videregående skole.

Utover på 1980-tallet fikk skolen blant annet fått nytt, stort bibliotek, servicesenter med mer. De siste årene er skolen kraftig renovert og delvis bygget om. Vi har fått helt ny kantine plassert midt i bygget, rom for skolens nyeste tilbud; Service og samferdsel, nye Naturfag-laboratorier og oppgraderte fasiliteter for kroppsøving.

Fortsatt har Godalen vgs. solid forankring i yrkesfagene, noe skolehverdagen bærer preg av. Tar du en runde i verksted, salonger og klasserom, vil du se elever som jobber etter presise kvalitetskriterier, og som samtidig er nyskapende og kreative - det hele bærer preg av visjonen vår: Læring i dag for i morgen. Fagutdanningen vår kombineres med god og solid utdanning i fellesfagene. I tillegg tilbyr skolen påbygging til studiekompetanse.

Vi har god grunn til vår yrkesfaglige  stolthet!