Rektors hilsen

Velkommen til Godalen!

Som elev på Godalen skal du vite at alle vi som jobber her ønsker at skal få det beste skoleåret du noen gang har hatt! Det tror vi at vi kan klare å få til sammen med deg.

Læring skjer i et fellesskap med lærerne og sammen med de andre elevene. Hvis det skal bli bra, så er vi avhengig av at du er aktiv og bidrar både i klassemiljøet og i læringsarbeidet.  Vi tror at alle har mye å bidra med – både i eget læringsarbeid og i å hjelpe de rundt seg.

Dette skoleåret er spesielt på Godalen. Elevene på teknologi- og industrifag har fått flytte inn et utrolig flott nytt verkstedbygg. Her ligger mye til rette for spennende læringsoppdrag.  Samtidig er store deler av skolen en byggeplass. Bygg- og anleggsteknikk må dette året være på Forus. Heldigvis har vi fått veldig gode midlertidige lokaler der. Påbygg er dette året på Hinna sammen med Jåttå vgs. Det er utfordrende å være på tre ulike plasser, men vi ser fram til neste skoleår når vi igjen kan samles på Godalen i nye flotte lokaler!  Det blir utrolig bra! Da flytter også Sots over med sine videregående klasser innen teknologi- industrifag.

Godalen videregående skole har i mange år utdannet dyktige, kreative og engasjerte fagarbeidere. Å velge yrkesfag er et spennende valg. Næringslivet trenger mange fagutdannede ungdommer i årene framover og det er mangel på lærlinger i mange fag. Med en fagutdanning har du store muligheter for en god jobb. Yrkesfag gir også store muligheter for å være kreativ og skapende. På Godalen vil vi derfor utfordre deg til å være nysgjerrig, spørrende og utforskende.  Vi er opptatt av en solid faglig kompetanse. Det handler ikke bare om å bestå eksamen, men å skape læring som du kan bruke inn i arbeid og eventuell videre utdannelse. 

I arbeidslivet er det ikke bare den faglige kompetansen som er viktig. Bedriftene ønsker seg lærlinger og arbeidstakere som er til å stole på, som kan samarbeide og som er positive i arbeidsmiljøet. I tillegg til den faglige kompetansen, ønsker vi derfor å bidra til at du også kan utvikle din sosiale kompetanse.

Du som elev er den viktigste faktoren for hvordan skolemiljøet på Godalen blir! Vi har over 180 ansatte som vil gjøre sitt beste for å skape et trygt og godt skolemiljø. Sammen med deg kan vi sørge for at du og klassekameratene dine får det beste skoleåret!

Lykke til og godt skoleår!

Øyvind Sørhus
rektor