Rektors hilsen

Godalen videregående skole har i mange år utdannet dyktige, kreative og engasjerte fagarbeidere. Å velge yrkesfag er et spennende valg. En ting er at næringslivet trenger mange fagutdannede ungdommer i årene framover. Med en fagutdanning er sjansen for en god jobb store. Yrkesfag gir også store muligheter for å være kreativ og skapende. 

Mange av de som tar yrkesutdanning kommer til å starte sin egen bedrift, og som fagarbeider vil du være med på utvikling av nye produkter, løsninger og tjenester. Godalen vil framover fokusere enda mer på innovasjon og entreprenørskap. Denne høsten åpner vi også et helt nytt Innovasjonssenter. Her blir det nye spennende muligheter for deg som elev. Vi er opptatt av en solid faglig kompetanse, men det handler ikke bare om å bestå eksamen, men å skape læring som du kan bruke inn i arbeid og eventuell videre utdannelse. 

I arbeidslivet er det ikke bare den faglige kompetansen som er viktig. Bedriftene ønsker seg lærlinger og arbeidstakere som er til å stole på, som kan samarbeide og som er positive i arbeidsmiljøet. I tillegg til den faglige kompetansen, ønsker vi derfor å bidra til at du også kan utvikle din sosiale kompetanse.

Du som elev er den viktigste faktoren for hvordan skolemiljøet på Godalen blir! Vi har over 170 ansatte som vil gjøre sitt beste for å skape et trygt og godt skolemiljø, men vi er helt avhengig av at du deltar aktivt og bidrar til at dine medelever får en god skolehverdag. Du vil bli med i et Elevmakkerskap som skal sørge for at alle elevene på Godalen er en del av et godt læringsfellesskap.

For å gi en ekstra oppmuntring, gir vi hvert år et skolestipend til en elev på henholdsvis Vg1, Vg2 og Vg4 på hver avdeling, vg4 påbygg og tilrettelagt. I tillegg gir vi et Godalen-stipend på kr. 10.000 til den eleven som utmerker seg best på en positiv måte. Vi fokuserer på holdninger og på sosial og faglig kompetanse, arbeidsvilje, faglig progresjon, lite fravær og positivt bidrag i klassemiljøet. Stipendene blir delt ut på avslutningen siste skoledag.

For at våre elever skal lykkes, er vi avhengig av et tett samarbeid med de foresatte. Vi ønsker en åpen dialog om elevenes læring og utvikling for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø, og slik legge til rette for at flere fullfører videregående opplæring. Så ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.

Jeg ønsker alle et godt skoleår hos oss!

 

Øyvind Sørhus
rektor

Til toppen