Parkering

Rogaland Parkering drifter parkeringen på skolen. Området er merket med skilt.

Det er ikke tillatt å parkere på skolens område utenom parkeringsplassen ved Stolen og på nedsiden av bygget. Unntaket er serviceteknikere og lignende som må ha med seg bilen til oppdrag på skolen. Disse får utdelt parkeringsoblater i resepsjonen. Andre besøkende må benytte ledige plasser på de nevnte parkeringsplassene eller 2-timers parkeringen i Østre Ring. Rogaland Parkering ilegger parkeringsbøter ved feilparkering. 

Kart kommer.