Forventningene våre

Som elev og ansatt ved Godalen videregående skole forventer vi at vi:

  • Møter presis og har fokus på faget
  • Deltar aktivt i læringsarbeidet
  • Bidrar til gjensidig respekt og samarbeid