Forventningene våre

Som elev og ansatt ved Godalen videregående skole forventer vi at vi

  • Møter presis og har fokus på faget.
           
  • Deltar aktivt i læringsarbeidet.
           
  • Bidrar til gjensidig respekt og samarbeid.

 

Til toppen