Kontaktinformasjon

Åpningstider

08.00-15.00

Telefon

51 92 37 00 |  90 24 36 99

Besøksadresse

Østre ring 55

4015 Stavanger

Vis i kart

Postadresse 

Godalen videregående skole

Postboks 1564 Kjelvene

4039 Stavanger

Fakturaadresse

EHF faktura til org.nr 971 045 698


Rogaland Fylkeskommune
Fakturamottak, Postboks 299
4002 Stavanger


(Faktura merkes med ressursnummer)