Skolebevis

Alle elever på skolen får utstedt skolebevis.

Skolen tar bilder og lager skolebevis.

På grunn av GDPR (General Data Protection Regulation) må elever signere på at skolen får lov å ta bilder og lage kort. 

Når bevisene er ferdig produsert, blir de delt ut til elevene av kontaktlærerne.