Skolebevis

Alle elever på skolen får skolebevis.

Skolen tar bilder og lager skolebevis. På grunn av GDPR (General Data Protection Regulation) må elever signere på at skolen får ta bilder og lage kort. 

Når bevisene er ferdig produsert, gir kontaktlærer de ut til elevene. 

Til toppen