Opplæringsmateriell Visma InSchool (VIS)

Visma InSchool vil være en stor del av din skolehverdag. 

Lurer du på hvordan du søker om fritak eller tilrettelegging i VIS? Vet du hvor og hvordan du registrerer og dokumenterer eget fravær? Vet du hvor du kan finne en oversikt over dine vurderinger?

Her er et utvalg videoer som kan hjelpe deg på veien.

Visma InSchool - Introduksjonsvideo

Vurderinger i VIS

Opprette søknad i VIS

Søknad om fratrekk av fravær i VIS

Oversikt over fravær i VIS

Fremtidig fravær

Se flere videoer med tips her: https://vimeo.com/channels/viselever