Helsesykepleier

Helsesykepleier er ikke fysisk tilstede på Godalen grunnet høyt smittetrykk med Covid-19 blant unge. Hun er gravid og blitt anbefalt å ikke ha fysiske møter med lever og ansatte før permisjon.

Helsesykepleier gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre, og kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Du kan for eksempel snakke med helsesykepleier om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus
  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har helsesykepleier meldeplikt til barnevernstjenesten.

Helsesykepleier kan kontaktes via telefon- og videosamtaler

mandag: 08.30 -15.00

tirsdag: 08.30 - 11.30

onsdag: 08.30 - 15.00

Fredag: 08.30 - 11.30

Kontakt helsesykepleier

Utenom trefftidene på telefon, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

Helsestasjon for ungdom i Stavanger hjelper deg med seksuell helse: Prevensjon, graviditetstest, selvtest klamydia og gonorè, m.m. Tlf 900 93 544 eller møt opp i drop-in tid: mandag og torsdag Kl. 13.00-17.00. Nytorget 1. Stavanger

Helsestasjon for ungdom er også på

facebook: helsestasjon for ungdom i Stavanger / @helsestasjonforungdomstavanger

instagram: helsestasjonungdom.stavanger

Lenker

Til toppen