Helsesykepleier

Helsesykepleier gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre, og kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Du kan for eksempel snakke med helsesykepleier om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Det tilbys også graviditetstest, klamydiatest og du kan få resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har helsesykepleier meldeplikt til barnevernstjenesten.

 

​Skolehelsetjenesten har kontor i 4 plan, rom 433 og 434

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

Helsestasjon for ungdom er også på

facebook: helsestasjon for ungdom i Stavanger / @helsestasjonforungdomstavanger

instagram: helsestasjonungdom.stavanger

Lenker

Til toppen