Miljøkontor

Arbeidet vårt er, sammen med lærerne og elevene, å skape et godt og trygt miljø for elevene på Godalen vgs.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Samtaler
  • Konfliktmegling
  • Hjelp til kontakt med andre hjelpeinstanser
  • Sosiale aktiviteter
  • Forebyggende arbeid knyttet til bruk av rusmidler og kriminalitet
  • Godt skolemiljø

Kontakt oss

Mari Bull-Njaa

E-post: mari.bull-njaa@skole.rogfk.no

Telefon: 97780886

Siri Hammer (I permisjon)

E-post:

Telefon:

Laila Rød Buch

E-post: laila.rod.buch@skole.rogfk.no

Telefon: 90 07 65 06

Cathrine Færevåg Neresen

E-post: cathrine.farevag.neresen@skole.rogfk.no

Telefon: 47 79 92 82

Gard Lian

E-post: gard.are.dybesland.lian@skole.rogfk.no 

Telefon: 47 69 20 94

Selma Tangen

E-post: selma.tangen@skole.rogfk.no

Telefon: 41 57 59 91

Du finner oss på kontoret i gangen i 3.etg.