Godkjenning av tidligere bestått fag

Dersom du har gjort omvalg og har bestått fellesfag fra før kan du søke om å få disse godkjent slik at du slipper å ta fagene på nytt.

Du kan velge å ta faget på nytt om du ønsker det, men fristen for å søke om godkjenning av tidligere bestått fag er 1. november. Det betyr at du etter fristen vil måtte følge faget ut skoleåret som ordinære elever.

Du må følge undervisningen helt fram til søknaden er ferdig behandlet ellers vil du få fravær. 

Du søker direkte i VismaInSchool (VIS) via "mine søknader".

Alle søknader må dokumenteres gjennom for eksempel en kopi av tidligere vitnemål/kompetansebevis el.l som legges ved søknaden. Dersom søknaden ikke dokumenteres vil den bli avslått.

Tips om hvordan opprette søknad finnes ved å klikke på denne lenken: https://vimeo.com/channels/viselever