Info om NUS-eksamen

NUS-eksamen står for Ny, Utsatt eller Særskilt eksamen og gjelder deg som enten strøk i et fag, strøk på ordinær eksamen eller ble syk på eksamensdagen.

Skolen vil kontakte alle elever som har såkalte NUS-rettigheter i god tid før eksamen. Skolen bruker da kontaktopplysningene vi besitter, enten på mail og/eller sms/telefon. Elever som fremdeles er elev på Godalen vgs påfølgende skoleår vil få tilbudet gjennom sin bruker i VIS. 
Legg merke til at denne rettigheten ikke gjelder i de fagene du eventuelt har fått IV i standpunkt.

Dersom du vet at kontaktinformasjonen skolen har ikke stemmer, ber vi deg om å ta kontakt straks for å endre dette. Vi oppfordrer også elevene til å ta et aktivt ansvar for å tilbudet om NUS-eksamen.

Ved kontakt blir du bedt om å akseptere eller avslå din rett til å ta en NUS-eksamen. Les mer om de ulike typene eksamen under. Skolen vet hvilken eksamenstype du har rett til.

Jeg fikk "IV" (ikke vurderingsgrunnlag)

Dersom du fikk standpunktkarakter IV i ett eller flere fag, må du ta eksamen som privatist for å bestå faget. Les mer om akkurat dette på fylkeskommunens sider for privatister.

Privatist

Dersom du tenker å gå opp til eksamen som privatist finner du informasjon om dette her: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/eksamen-for-elever-og-privatister/eksamen-for-privatister/.

Les mer om NUS

For å lese mer om NUS-eksamen kan du besøke følgende nettsted: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ny-utsatt-og-sarskilt-eksamen-nus-eksamen-/

Til toppen