Trekkordning

I løpet av de to/tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener.

Vg1 og vg2

Omlag 20% av elevene i vg1 og vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20% skal ses over en to-årsperiode.

I tillegg skal alle elever på vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag som går over 3 dager, der 2 dager er forberedelsedel og 1 dag er selve eksamensdagen. 
Unntaket fra denne regelen er Brønnteknikks (Vg2) tverrfaglige eksamen. Den har ikke forberedelsedel, kun 1 eksamensdag.

Vg3

Automatiseringsfaget (Vg3) skal ha 1 skriftlig tverrfaglig eksamen (1 dag).

Robotikk (Vg3) skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål.  I tillegg trekkes de ut til ytterligere to eksamener, 1 skriftlig + 1 M/MP 

Vg4 - påbygg

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere to eksamener, skriftlig eller muntlig.

Les mer om trekkordningen på Udirs sider om eksamen