Trekkordning

I løpet av de to/tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener.

Vg1 og vg2

Alle elever på vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal omlag 20% av elevene i vg1 og vg2 trekkes ut til eksamen ett fag. Andelen på 20% skal ses over en to-årsperiode.

Vg3

Automatiseringsfaget skal ha 1 skriftlig tverrfaglig eksamen.

Vg4 - påbygg

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere to eksamener, skriftlig eller muntlig.

Les mer om trekkordningen på Udirs sider om eksamen