Forhåndsgodkjenning av dokumentasjon

Det er ikke noe som heter permisjon i videregående skole, kun dokumentert og udokumentert fravær. Ved planlagt fravær kan det noen ganger være hensiktsmessig å søke om forhåndsgodkjenning av dokumentasjonen til fraværet.

Feriereiser er normalt sett ikke dokumentert fravær. 

Last ned skjema under og fyll ut. I tillegg til å levere/sende dette til kontaktlærer, skal du også sende dette til jan.erik.jacobsen@skole.rogfk.no, som behandler søknaden. Du kan også komme innom fysisk med søknad og dokumentasjon. 

Søknadsskjema

Du må snakke med alle berørte faglærere før du sender søknaden. Dette for å sikre at du ikke går glipp av vurderingssituasjoner som kan påvirke karaktersetting senere. 

Dokumentasjonen som det søkes om kan sendes elektronisk til fylket gjennom eDialog. Forsendelsen merkes med Godalen vgs og saksbehandler Jan Erik Jacobsen. Du kan også komme innom fysisk med dokumentasjonen sammen med søknaden. 

Merk: Alt fravær vises på kompetansebeviset, også dokumentert fravær. Forskjellen er at dokumentert fravær ikke teller på fraværsgrensen.

Som elev har du krav på fratrekk av fravær på kompetansebeviset, dersom det dokumenterte fraværets art er av en viss type. Les mer om det på Udir sine sider. Elev kan søke om fratrekk av fravær direkte i VIS etter at fraværet er gjennomført. Merk at det kun er dokumentert heldagsfravær som kan søkes fratrukket. Dokumentasjon på fraværet må legges ved i søknaden. Det kan søkes om fratrekk for inntil ti dager per skoleår.

Du kan lese mer om fravær og hva som kan telle som godkjent dokumentasjon på Udir sine sider om temaet.

Til toppen