Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette via rådgiver. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig iløpet av skoleåret.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Til toppen