Info om NUS-eksamen høsten 2022

NUS-eksamen står for Ny, Utsatt eller Særskilt eksamen.

Mer informasjon om de ulike formene finner dere her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ny-utsatt-og-sarskilt-eksamen-nus-eksamen-/

Særskilt eksamen

Dersom du har fått karakteren 1(stryk) i ett eller flere fag har du rett på Særskilt eksamen høsten 2022. Denne eksamen er gratis og organiseres av skolen du gikk på da du strøk.

Merk at denne rettigheten kun eksisterer høsten etter at du strøk. Dersom du står over denne muligheten mister du rettigheten til en særskilt eksamen og kan kun ta faget på nytt som privatist. Kostnad til eksamen som privatist må du selv dekke.

For å melde deg opp til disse eksamenene må du mellom 1. og 10. september gjøre følgende:

 1. Dersom du strøk som elev på Godalen vgs 21/22 og fortsatt er elev på Godalen vgs:
  - logg deg inn i VIS, klikk på navnet ditt oppe til høyre og gå til din profil.
  ­- Klikk videre på «mine søknader», deretter «NUS-eksamensrettigheter». Godta eller avslå muligheten for å ta eksamen.
 2. Dersom du strøk som elev på Godalen vgs 21/22 og ikke lenger er elev ved skolen:
  - Send mail til jan.erik.jacobsen@skole.rogfk.no med informasjon om du avslår eller godtar muligheten for å ta eksamen.
 3. Dersom du strøk ved en annen skole enn Godalen 21/22, men er elev ved Godalen 22/23:
  - Det er skolen du strøk ved som arrangerer eksamen for deg. Ta derfor kontakt direkte med skolen du gikk på 21/22.

 

Ny eksamen

Dersom du fikk karakteren 1 (stryk) på en eller flere eksamener som ble gjennomført våren 2022 har du rett på Ny eksamen høsten 2022. Denne eksamen er gratis og organiseres av skolen du gikk på da du strøk.

Merk at denne rettigheten kun eksisterer høsten etter at du strøk. Dersom du står over denne muligheten mister du rettigheten til en ny eksamen og kan kun ta faget på nytt som privatist. Kostnad til eksamen som privatist må du selv dekke.

For å melde deg opp til disse eksamenene må du du mellom 1. og 10. september gjøre følgende:

 

 1. Dersom du strøk som elev på Godalen vgs 21/22 og fortsatt er elev på Godalen vgs:
  - logg deg inn i VIS, klikk på navnet ditt oppe til høyre og gå til din profil.
  ­- Klikk videre på «mine søknader», deretter «NUS-eksamensrettigheter». Godta eller avslå muligheten for å ta eksamen.
 2. Dersom du strøk som elev på Godalen vgs 21/22 og ikke lenger er elev ved skolen:
  - Send mail til jan.erik.jacobsen@skole.rogfk.no med informasjon om du avslår eller godtar muligheten for å ta eksamen.
 3. Dersom du strøk ved en annen skole enn Godalen 21/22, men er elev ved Godalen 22/23:
  - Det er skolen du strøk ved som arrangerer eksamen for deg. Ta derfor kontakt direkte med skolen du gikk på 21/22.

 

Privatist

Dersom du tenker å gå opp til eksamen som privatist finner du informasjon om dette her: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/eksamen-for-elever-og-privatister/eksamen-for-privatister/.

Til toppen