Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Elevene kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Bestemmelsene om tilrettelegging ved eksamen er primært ment å skulle avhjelpe fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og ikke manglende kompetanse eller kunnskaper. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen, søker du skolen om dette via rådgiver. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse.

Søknadsfrister for tilrettelegging:

Høst-eksamen/NUS-eksamen: 15. oktober

Vår-eksamen (vanlig eksamen): 15. mars

Lenke til rådgivere ved Godalen videregående skole

Mer informasjon om tilrettelegging på eksamen