Tiltaksnivået endres fra rødt til gult nivå fra og med uke 21

Tirsdag 25. mai skal skolen over på gult nivå!

Det betyr at alle elever skal møte til undervisning som normalt og følge tiltak på gult nivå. Minner om at informasjon kan endre seg raskt.

Hovedtrekk av smitteverntiltak på gult nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Avstandsregelen om minst en meter gjelder ikke i klasserommene, men i alle pauser, også til og fra skolen. Avstandskravet gjelder uavhengig av kohort og hvor nære man er medelever på fritiden.

Vis hensyn og ta ansvar! 

Til toppen