Sjøhuset

"Det som er bra med sjøhuset er at du treffer mange personligheter og får mye tilrettelegging" Elev Sjøhuset

 

Grunnkompetanse

Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse.  Dette er et tilbud for elever som lettere tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid, og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser. Utdanningsløpet er organisert i grupper med redusert elevtall.

Opplæringen er også annerledes enn vanlig opplæring på videregående, og du vil ikke få vurdering med karakterer. Skolen vi lage en individuell opplæringsplan i alle fag, IOP, som er spesielt tilpasset for deg. Når du har fullført din utdannelse på Sjøhuset, får du et kompetansebevis som dokumenterer at du har gjennomført deler av opplæringen. Men dersom du underveis i opplæringen opplever at du mestrer mer enn du selv trodde da du valgte å arbeide mot grunnkompetanse, er det mulig å endre målet for opplæringen din.

På Godalen vgs. har vi grupper med mindre elevantall innen følgende fem  utdanningsprogram:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Frisør,  blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • Helse og Oppvekstfag
  • Restaurant- og matfag
  • Salg, Service og Reiseliv

Innføringsklasse

Innføringsklassene er for ungdom mellom 16 og 24 år som mangler norskkunnskaper på et nivå som gjør at de kan gå i ordinær videregående skole.

Du må ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet ditt eller være utskrevet fra norsk grunnskole for å kunne starte i innføringsklassene. Tilbudet er for elever mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett. 

Til toppen